25520 81880    deyaor@otenet.gr Δε – Παρ 07:00 – 15:00

ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Tα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για νερό ύδρευσης και μια συνεχής μείωση τόσο της ποσότητας όσο και της ποιότητας των υπόγειων νερών.

Απαιτείται κατά συνέπεια η αξιοποίηση όλο και περισσότερων γεωτρήσεων, το νερό των οποίων είναι ήδη πολύ επιβαρυμένο, με αποτέλεσμα να επιβάλλεται επιπρόσθετη επεξεργασία.

Για την αντιμετώπιση αυτού του ζωτικού προβλήματος, την παροχή δηλαδή στους δημότες νερού άριστης ποιότητας σε επαρκή ποσότητα, η Δ.Ε.Υ.Α.Ο. κατασκεύασε την Εγκατάσταση Απομάκρυνσης Μαγγανίου – Σιδήρου – Θολότητας του νερού της πόλης της Ορεστιάδας.

Με την κατασκευή αυτού του έργου, αντιμετωπίζεται με τον καλύτερο τρόπο, ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες.

Οι συνέπειες άλλωστε από τη χρήση ανεπεξέργαστου και προβληματικού νερού είναι γνωστές στους δημότες της πόλης μας, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν για πολλές δεκαετίες από την ασταθή του ποιότητα, την εμφάνιση θολότητας, την παρουσία οσμών και την δυσάρεστη γεύση του.

Αφού λήφθηκαν υπ’ όψιν οι απαιτούμενες αποδόσεις κατά τη «χειμερινή» και τη «θερινή» περίοδο, η μεγάλη διασπορά των γεωτρήσεων, το κόστος λειτουργίας, η ανάγκη επεξεργασίας νερού με ποιοτικές διακυμάνσεις, επιλέχθηκε και εφαρμόσθηκε μία μέθοδος που βασίζεται σε παγκοσμίως παραδεκτή τεχνολογία και λειτουργεί αποδοτικά περιλαμβάνοντας κατά σειρά τις ακόλουθες διεργασίες:

 1. Οξείδωση με την προσθήκη διαλύματος χλωρίου ως οξειδωτικού μέσου.
 2. Φίλτρανση για την κατακράτηση των δημιουργημένων ιζημάτων και της προϋπάρχουσας θολότητας.
 3. Αποχλωρίωση και απόσμηση με ενεργό άνθρακα.
 4. Μεταχλωρίωση
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Τα βασικότερα πλεονεκτήματα της επιλεγείσας μεθόδου φίλτρανσης διύλισης μπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω:

 • Η ποιότητα του φιλτραρισμένου νερού είναι πολύ καλύτερη από εκείνη που λαμβάνεται με τη συνήθη φίλτρανση με φίλτρα άμμου, αφού λόγω της πολυστρωματικότητας και της ύπαρξης του πολύ λεπτόκοκκου Garnet (ημιπολύτιμος λίθος), επιτυγχάνεται κατακράτηση σωματιδίων έως και 5 microns.
 • H ποιότητα του φιλτραρισμένου νερού είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου φίλτρανσης.
 • Μπορεί να επεξεργασθεί με επιτυχία ακατέργαστο νερό με μεγάλη θολότητα.
 • Η κατεργασία δεν επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις της θολότητας ακόμη και αν είναι ξαφνικές και εκτεταμένες.
 • Η μέθοδος αυτή επιτρέπει μεγάλη οικονομία διότι δεν χρησιμοποιούνται κροκιδωτικά και θρομβωτικά όπως στις περισσότερες γνωστές μεθόδους.
 • Το σύστημα είναι αυτόνομο – αυτοεξυπηρετούμενο και ασφαλές ως προς την λειτουργία του σε σχέση με το προσωπικό αλλά και με το περιβάλλον.
 • Όλα τα μηχανήματα και συσκευές, καθώς και τα υλικά και εξαρτήματα είναι αρίστης ποιότητας, διεθνούς τυποποίησης, στιβαρής κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας. Είναι κατάλληλα για τις επικρατούσες τοπικά συνθήκες λειτουργίας, μη υποκείμενα σε ταχεία φθορά και είναι ικανά να λειτουργήσουν με την ελάχιστη κατά το δυνατό συντήρηση.
 • Με την εγκατάσταση και χρήση συνδυασμού αυτοματισμών και μεταδοτών διαφόρων κρίσιμων και χρήσιμων παραμέτρων, επιτυγχάνεται πλήρης αυτοματισμός και εποπτεία της εγκατάστασης που εξασφαλίζουν την απεικόνιση και την δυνατότητα ελέγχου των διαφόρων παραμέτρων. Έτσι η εγκατάσταση είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, έχει σύστημα τηλεειδοποίησης, σύστημα τηλεπαρακολούθησης και τηλεχειρισμού και λειτουργεί μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
Γενική άποψη του κτιρίου στέγασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού πόλης Ορεστιάδας

Η εγκατάσταση έχει ημερήσια δυνατότητα επεξεργασίας 330 κυβικών μέτρων την ώρα δηλαδή πάνω από 7.000 κυβικά μέτρα την ημέρα.

Τέθηκε σε πλήρη λειτουργία τον Φεβρουάριο του 2013, αντιμετωπίζοντας με αποτελεσματικότητα το φαινόμενο της ύπαρξης Μαγγανίου, οσμών και θολότητας στο πόσιμο νερό.

Το αποτέλεσμα είναι η φυσικοχημική και μικροβιολογική ποιότητα του νερού που υδροδοτεί ΣΗΜΕΡΑ την πόλη της Ν. Ορεστιάδας να είναι ΑΡΙΣΤΗ και οι δημότες απολαμβάνουν με απόλυτη επάρκεια πόσιμο νερό άριστης και σταθερής ποιότητας και γεύσης.

Φίλτρα απομάκρυνσης μαγγανίου σιδήρου θολότητας πόσιμου νερού πόλης Ορεστιάδας
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ Δ.Κ. Ν. ΒΥΣΣΑΣ

Η προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών όλων των δημοτών του Καλλικρατικού πλέον Δήμου συνεχίστηκε με την υλοποίηση αντίστοιχης εγκατάστασης για την επεξεργασία του πόσιμου νερού της Δ.Κ. Νέας Βύσσας.

Η εγκατάσταση έχει ημερήσια δυνατότητα επεξεργασίας 55 κυβικών μέτρων την ώρα.

Tέθηκε σε πλήρη λειτουργία τον Σεπτέμβριο του 2014, αντιμετωπίζοντας με αποτελεσματικότητα το φαινόμενο της ύπαρξης Μαγγανίου, οσμών και θολότητας στο πόσιμο νερό.

Γενική άποψη του κτιρίου στέγασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Δ.Κ. Ν.Βύσσας
Φίλτρα απομάκρυνσης μαγγανίου σιδήρου θολότητας πόσιμου νερού Δ.Κ.Ν.Βύσσας
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Η επεξεργασία του νερού των υπόλοιπων οικισμών γίνεται με απολύμανσή του με υποχλωριώδες νάτριο σε όλες τις γεωτρήσεις. Σημειώνεται ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι απαλλαγμένο από μικρόβια και ότι η απολύμανση γίνεται, όπως άλλωστε προβλέπεται από την νομοθεσία, καθαρά για προληπτικούς λόγους.

Ανώνυμο Ερωτηματολόγιο Καταναλωτή
Στα πλαίσια της προσπάθειάς μας για καλύτερη εξυπηρέτηση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, παρακαλούμε να βοηθήσετε με τη γνώμη σας. Απαντήστε παρακαλώ στις παρακάτω ερωτήσεις και στείλτε το με e-mail.
[Σημειώστε μία απάντηση σε κάθε ερώτηση]
[Σημειώστε μία απάντηση σε κάθε ερώτηση]
[Σημειώστε μία απάντηση σε κάθε ερώτηση]
[Σημειώστε μία απάντηση σε κάθε ερώτηση]