Σημαντικό ρόλο για την σωστή λειτουργία των δικτύων αποχέτευσης έχει ο τακτικός έλεγχος και καθαρισμός τους. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ο με το αποφρακτικό όχημα που διαθέτει συντηρεί και συγχρόνως αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν στο δίκτυο αποχέτευσης της πόλης μας.